montanistika


Hornictví patří k nejstarším lidským dovednostem. Od dob, kdy člověk objevil význam kovu, od té doby bylo zapotřebí těch, kdo se jej naučili a uměli dobývat. Již egyptské papyrusy a japonské svitkové malby zobrazují horníky dobývající kov.

Význam hornictví v Evropě stoupl po té, když byly objeveny zvláště ve středoevropském prostoru zásoby stříbra a zlata, které sloužily k podpoře významu a bohatství panovnických rodů. Nejstarší písemné zprávy se pak váží přímo na naše území a slavné horní právo Ius regale montanorum z konce 13. století kodifikovalo písemnou formou dosud platné právo zvykové.

Hornictví bylo výjimečným zaměstnáním. Výjimečným v tom, že jeho pracoviště bylo v podzemí, že k jeho provozování bylo třeba zvláštní zručnosti a zkušenosti, že drahý kov musel být vyrván podzemí i za cenu nebezpečí života, jeho ohrožení zraněním, nemocemi, nezřídka zaplacen smrtí. …

Březové Hory