Zpřístupnění podzemí


UPOZORNĚNÍ !!!
Stránky jsou delší dobu neaktualizované, pouze k 1.1.2006 byla provedena aktalizace informací o zpřístupněném podzemí.
V současné době probíhá tvorba nového informačního serveru, který bude přesnější a pojme mnohem více informací.
Omluvte proto, prosíme, stav těchto stránek a berte jej s rezervou. Děkujeme za pochopení...!


V česku je 13 zpřístupněných jeskyní, které spravuje a provozuje státní organizace Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Některé další jeskyně se buď připravují na zpřístupnění nebo jsou otevírány jen během dnů otevřených dveří (většinou prohlídky organizují základní organizace České speleologické společnosti). Ostatní historické podzemí je většinou ve správě muzeí nebo občanských společností, které zachraňují technické památky a zpřístupňují toto podzemí, a právem jim za to patří dík.