Jeskyně Moravského krasu
Moravský kras


Amatérská jeskyně (Foto: Miloš Renner) Hřebenáč u Sloupu Amatérská jeskyně (Foto: Miloš Renner)

Zajímavosti MK pověsti další stránky


Informační služba Moravského krasu
Skalní mlýn 65, 678 25 Blansko
tel.: 516 413 575; fax.: 516 415 379; e-mail: uismk@cavemk.cz


Moravský kras je nejvýznačnější krasovou oblastí České republiky. Vápence devonského stáří (350. mil. let) jsou vyvinuty v cca 25 km dlouhém a 3 - 6 km širokém pruhu severně od Brna. Geograficky je Moravský kras součástí Drahanské vrchoviny. Díky vápencovému podloží však má zcela osobitý a neopakovatelný ráz. Nelezneme zde unikáty živé a neživé přírody, četné archeologické, paleontologické i kulturní památky. V území je registrováno více než 1000 jeskyní. Amatérská jeskyně je pak největším jeskyním systémem České republiky. Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena již v roce 1956 a je nejstarší CHKO na Moravě.

V NPR Vývěry Punkvy je zakázána jakékoli doprava. Výchozími body jsou parkoviště u propasti Macochy a u Skalního mlýna. Dopravní obsluhu zabezpečují elektrovláčky a lanová dráha.