Ochozská jeskyně

kll

INFORMACE
CELKOVÁ DÉLKADENIVELACEDÉLKA TRASYDOBA PROHLÍDKYOBJEVENÍ
m m?dle domluvy1830

Kontakt: Česká speleologická společnost, ZO 6-11 Královopolská, Úprkova 15, 621 00 Brno

PROVOZNÍ DOBA
POUZE PŘI DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ